Trať

Výklad trate – 8. ročník (2019)

VÝKLAD TRATE pre  8. ročník súťaže

Disciplíny:

 • 5 min. pred štartom musí pretekár byť na štarte, kde sa vykoná kontrolu výstroja,
 • celá trať je tvorená z dvanástich po sebe nasledujúcich disciplín, ktoré súťažiaci postupne vykonáva
 • meranie času je zabezpečené elektronickou časomierou
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a poradie disciplín
 1. disciplína (Hadice)
 • súťažiaci po štarte pripojí hadicovými spojkami na stojan dve hadice B a následne po uchopení prúdnic, ich rozvinie na vzdialenosť 55 m (ženy na vzdialenosť 40 m), kde prúdnice položí na gumenú podložku (ťahanie hadíc môže byť spolu, ale aj samostatne)
 1. disciplína (Kanister)
 • súťažiaci uchopí kanister o hmotnosti 20 kg (ženy o hmotnosti 10 kg), s ktorým prekonáva tunel, otáča sa okolo kužeľa a vracia sa späť tunelom, kanister odkladá na pôvodné vyznačené miesto (kanister nesmie byť mimo vyznačený priestor),
 1. disciplína (Hamerbox)
 • súťažiaci uchopí kladivo a vykoná 60 úderov ( ženy 30 úderov) v tzv. hammerboxe (polovicu úderov do jeho spodnej časti a polovicu úderov do hornej časti hammerboxu), na pokyn rozhodcu, ktorý počíta údery položí kladivo a opúšťa priestor hammerboxu
 1. disciplína (Rebríky)
 • súťažiaci uchopí dva rebríky (ženy budú mať prichystané ľahšie rebríky), ktoré postaví do vyznačeného priestoru a oprie ich
 1. disciplína (Figurína)
 • súťažiaci nadvihne a uchopí figurínu zozadu oboma rukami (Raitekův úchop). Následne ju ťahá a cúva po vyznačenej dráhe ( ženy budú mať prichystanú ľahšiu figurínu, ktorú môžu ťahať ľubovoľným spôsobom)
 1. disciplína (Zvíjanie hadíc)
 • súťažiaci zmotáva 2 hadice B a odkladá ich do boxu (hadice musí zmotávať jednotlivo a aj jednotlivo ich odkladá do predeleného boxu, polospojky, ani časti hadíc nesmú prečnievať cez vonkajšiu časť boxu)
 1. disciplína (Ťahanie pneumatiky)
 • -súťažiaci za pomoci lana musí dotiahnuť pneumatiku na vzdialenosť cca 20 m, pričom nesmie prekročiť vyznačenú čiaru a následne ju odtiahne na pôvodné miesto
 1. disciplína (Prúd)
 • súťažiaci uchopí hadicu C a prúdnicu
 • následne rozvinie 10 m C prúd s pripojením na rozdeľovač
 1. disciplína (Bariéra)
 • súťažiaci prekonáva 2 m vysokú bariéru ľubovoľným spôsobom (ženy bariéru obchádzajú)
 1. disciplína (Prúdnica)
 • súťažiaci musí na prúdnicu naskrutkovať hubicu
 1. disciplína (Kanistre)
 • súťažiaci uchopí kanistre o hmotnosti 20 kg (ženy o hmotnosti 10 kg), s ktorými prekonáva prekážku vysokú 0,7 m, otáča sa okolo kužeľa a vracia sa späť, pričom znova prekonáva prekážku a kanistre odkladá na pôvodné vyznačené miesto (kanister nesmie byť mimo vyznačený priestor)
 1. disciplína (Rozdeľovač)
 • súťažiaci musí zapojiť na rozdeľovač dve hadice C a jednu hadicu B

 

Penalizácia:

–     súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na dodržiavanie pravidiel súťaže pri prekonávaní prekážok a umiestnení technických prostriedkov na vyznačené miesta. Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia:

– 10 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený priestor,

– 2 minúty – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien, neprekonanie prekážky

– diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na štart, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, za nešportové správanie počas konania súťaže 


Výklad trate – 7. ročník (2018)

Výklad trate – 6. ročník (2017)

Výklad trate – 5. ročník (2016)

Výklad trate – 4. ročník (2015)

Výklad trate – 3. ročník (2014)

Výklad trate – 2. ročník (2013)

Výklad trate – 1. ročník (2012)


Ak máte pripomienky k trati, neváhajte a napíšte nám na info@zeleznyhasic.sk