8. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota

V sobotu 29. júna 2019 sa v našej obci uskutočnil už 8. ročník súťaže ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR OBCE KRÁĽOVA LEHOTA. Súťaž železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaží typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).

Tento rok sa na súťaži zúčastnilo 28 súťažiacich. V ženskej kategórii bojovalo o putovný pohár 9 žien a v mužskej kategórii 19 mužov. Trať pozostávala z dvanástich po sebe nasledujúcich disciplín. V ženskej kategórii si najlepšie poradila s traťou Jana Bednáriková (Janík Fire Team). Na druhom mieste sa umiestnila Ľubica Hliničanová (DHZ Hybe) a na treťom mieste Daniela Pitoňáková (DHZ Lipt. Teplička). V mužskej kategórii už tretí rok po sebe zvíťazil Lukáš Fridman (DHZ Šuňava). Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Melich (DHZ Hybe) a na treťom mieste Pavol Štrba (DHZO Valaská).

Všetci súťažiaci boli ako zvyčajne odmenení tričkom, medailou, certifikátom a taškou s prekvapeniami od sponzorov súťaže. Najlepší v jednotlivých kategóriách boli navyše odmenení pohármi a ďalšími vecnými cenami. Veľmi nás teší, že súťaže sa zúčastňujú súťažiaci z rôznych kútov Slovenska.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne
sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame, že o rok sa znova stretneme na 9. ročníku
súťaže.

Ing. Michal Libiček

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.