7. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota

Na parkovisku pri pohostinstve u Čima v Kráľovej Lehote sa dňa 21. júla 2018 bolo na čo pozerať. Uskutočnil sa tu totiž 7. ročník súťaže “ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE KRÁĽOVA LEHOTA. Deň odštartoval starosta obce Vladimír Kapríni a organizátori súťaže, ktorí privítali súťažiacich a hostí krátkymi príhovormi.

Súťaž železný hasič o putovný pohár Starostu obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaží typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).

Boj o putovný pohár absolvovalo 45 súťažiacich (16 žien a 29 mužov), ktorí si zmerali svoje sily v 11 disciplínach. Počas celej súťaže sa súťažilo  v duchu fair play, na čo dohliadali rozhodcovia, ktorí počas celej súťaže nemuseli riešiť vážnejšie prehrešky súťažiacich.

Po odbehnutí všetkých súťažiacich nasledovalo spracovanie výsledkov a odovzdávanie cien. Každý účastník súťaže bol odmenený medailou a certifikátom o úspešnom ukončení súťaže. Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách boli navyše ocenený pohármi a víťazi si odniesli aj putovné poháre. V ženskej kategórii prvenstvo obhájila Diana Juríková za domácu DHZ Kráľovu Lehotu. Druhé miesto obsadila Andrea Sekanová z DHZ Liptovská Ondrašová a na tretom mieste skončila Alžbeta Miháliková z DHZ Hodruša – Hámre. V mužskej kategórii prvenstvo obhájil Lukáš Fridman za DHZ Šuňava. Na druhom mieste skončil Tomáš Bobiš z DHZ Hodruša – Hámre a tretie miesto obsadil Michal Libiček z domácej DHZ Kráľova Lehota.

Po vyhodnotení súťaže nasledovala zábava so skupinou „SPEKTRUM“ až do rána.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame že o rok sa znova stretneme na 8. ročníku súťaže.

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.