6. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota

6. ročník súťaže  Železný hasič o putovný pohár Starostu obce Kráľova Lehota sa tento rok konal dňa 26. augusta na parkovisku pri Pohostinstve u Čima.

Súťaž železný hasič o putovný pohár Starostu obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaží typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).

Tento rok bolo pre súťažiacich pripravených dvanásť po sebe nasledujúcich disciplín. Na štart sa postavilo 29 pretekárov. V ženskej kategórii bojovalo o putovný pohár 9 žien a v mužskej kategórii 20 mužov. Výkony všetkých súťažiach boli výborné, ale len tí najlepší sa mohli umiestniť na popredných priečkach. V ženskej kategórii sa na peknom treťom mieste umiestnila Katarína Ilavská (DHZ Hybe) s časom 4:48:00 a na druhom mieste Simona Mlynarczyková (DHZ Spišská Belá) s časom 4:44:16. Víťazkou v ženskej kategórii a držiteľkou putovného pohára sa stala domáca Diana Juríková (Pohostinstvo u Čima) s časom 4:04:67. V mužskej kategórii sa na treťom miestne umiestnil Miroslav Melich (DHZ Hybe) s časom 4:06:47 a na druhom mieste Michal Libiček (DHZ Kráľová Lehota) s časom 4:04:05. Víťazom v mužskej kategórii a držiteľom putovného pohára sa stal Lukáš Fridman (DHZ Šuňava) s časom 4:00:32. Všetci súťažiaci boli ako zvyčajne odmenení tričkom, medailou, certifikátom a taškou s prekvapeniami od sponzorov súťaže. Najlepší boli navyše odmenení pohármi a ďalšími vecnými cenami. Počas celého podujatia boli pripravené aj rôzne sprievodné akcie a súťaže pre deti aj dospelých, ktoré spestrili priebeh celej súťaže.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne sponzorom, ktorí podporili našu súťaž.

Dúfame že o rok sa znova stretneme na 7. ročníku súťaže.

Michal Libiček

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.