1. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota

V sobotu 28. júla 2012 sa v priestoroch parkoviska a priľahlých plôch pred miestnym pohostinstvom konal I. ročník akcie Železný hasič, ktorú pripravil Peter Čimbora s rodinou a rodina Libičeková. Tejto súťaže, ktorá pozostávala z 8 náročných disciplín, za mimoriadneho tepla sa zúčastnilo 32 súťažiacich vrátane 7 žien. Víťazom v mužskej kategórii sa stal Miroslav Melich z Hýb a v ženskej kategórii Viktória Fidesová z Trsteného.

V rámci akcie bola predvedená kynologická ukážka príslušníkmi horskej služby a policajného zboru. Súčasťou akcie bola bohatá tombola, súťaže pre deti a akcia pokračovala diskotékou, o ktorú sa postarala skupina Flash. Organizátori súťaže vyslovujú touto cestou poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh súťaže.

Vladimír Kapríni

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.