O nás

  1. Súťaž železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaži typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií ( mužov a žien bez rozdielu veku).

 

Vzhľadom k aktuálnej situácii Vám oznamujeme, že preteky sa tento rok neuskutočnia.

 


8. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota